Вхід

Стоматологічна допомогаОрганізація стоматологічної допомоги в країні пройшла складний шлях розвитку. Напочатку важливим етапом було масове переключення зубних лікарів з приватною практикою на роботу в урядових лікувальних закладах та відкриття при медичних факультетах стоматологічних кафедр. У Москві (1921) і Ленінграді (1927) було організовано Державні науково-дослідні інститути стоматології. В ці ж роки у науково-практичних стоматологічних інститутах переважна більшість зубних лікарів на півторарічних курсах удосконалювали знання і одержали звання лікарів-стоматологів. Для задоволення великої потреби у стоматологічних кадрах в 1936 р. було відкрито 11 стоматологічних інститутів з 4-річним навчанням. З 1949 р. в цих інститутах подовжено навчання до 5 років, причому їхні програми з теоретичних дисциплін уніфіковано з такими програмами медичних інститутів. При медичних училищах було відкрито відділення для підготовки середніх зуболікарських медичних працівників. Крім відкриття численних стоматологічних кабінетів, спеціальних стоматологічних поліклінік уперше було відкрито стоматологічні клініки, стоматологічні відділення в обласних, великих міських та окремих районних лікарнях. Усі ці заходи дали змогу з кожним роком розширювати й удосконалювати диспансеризацію дитячих контингентів і працівників провідних галузей промисловості у кожному районі. Для наближення стоматологічної допомоги до населення у більш віддалених місцевостях почали застосовувати рухомі стоматологічні кабінети із зубопротезними лабораторіями. Протягом минулих років виконано багато важливих наукових праць у галузі стоматології, видано досконалі підручники та монографії (П.Г.Дауге, А.А.Лімберг, А.А.Фауер, Н.М.Міхельсон, Д.А.Ентін та інші).

Ортопеди-стоматологи створили оригінальну школу функціональної ортопедії (Б.Н.Бинин, А.М.Гузіков, Л.В.Ільїна та ін.). Запропонована С.С.Тігерштедтом дротова алюмінієва шина при переломах щелеп дістала міжнародне визнання.

За останнє десятиріччя детальніше вивчено патогенез карієсу зубів, введено в практику ефективні засоби його профілактики і лікування. Розроблено комплексну патогенетичну терапію захворювання пародонтозу. Виявлено вірусну етіологію гострого афтозного стоматиту і запропоновано дійову терапію; розроблено оригінальні методи операцій при вроджених, набутих деформаціях, при пухлинах та після травм (О.І.Євдокимов, А.І.Рибаков, І.Г.Лукомський, М.В.Мухін та інші).