Вхід

Академія в м. Замості заснована була з ініціативи графа Яна Замойського в 1593 р. Ян Замойський, який сам здобув освіту в Падуанському університеті, вирішив відкрити за зразком цього університету школу в себе на батьківщині. Папа римський Климент VIII затвердив статут академії, надавши їй право присуджувати ступені доктора філософії, права і медицини. Проте король Стефан Баторій, щоб не створити конкурента для Краківського університету, відмовився підтвердити цей папський привілей. Лише в 1669 р. король Михайло Корибут дав Замойській академії всі привілеї університетів і надав професорам академії шляхетських прав. Медичний факультет академії був слабшим від краківського. Викладали в ньому всю медицину один-два професори. З 17 професорів медицини академії 12 дістали докторські дипломи в Падуї, 2 - в Римі і лише троє не були учнями італійських університетів.

Зв'язок Замойської академії з Падуанським університетом протягом усього її існування був настільки постійним і близьким, що її можна було вважати спадкоємницею цього університету. Варто згадати факт звертання ректора Замойської академії від імені медичного факультету до медичного факультету в Падуї з проханням висловити свою думку про причини виникнення і лікування ковтуна (Plica Polonica) - з.ахворювання, поширеного в ті часи в Галичині, особливо серед гуцулів, які заселяли гірські райони Карпат. Прохання це знайшло жвавий відгук у Падуї: питання обмірковувалось на спеціальній конференції професорів медичного факультету. Основною причиною захворювання на ковтун падуанські вчені справедливо вважали несприятливі  житлово-побутові умови та низьку загальну культуру населення.

Студенти Замойської академії об'єднувалися в земляцтва: польське, литовське, руське та ін. На медичному факультеті кількість студентів не перевищувала 45. При академії був шпиталь на 40 ліжок. Замойська академія проіснувала 190 років.


Читати по темі:

Медичні школи. Перші дипломовані лікарі