Вхід

Вітчизняна медицина кінця 19 - початку 20 століттяСередина XIX ст. у Росії, починаючи з «революційної ситуації» кінця 50-х - початку 60-х років, ознаменувалася значним переломом у суспільному житті - переходом, хоч і запізнілим, від феодально-кріпосницьких відносин до відносин буржуазно-капіталістичних, історично більш прогресивних.