Вхід

Мікробіологія та епідеміологіяВеличезне поширення інфекційних захворювань під час громадянської війни змусило органи охорони здоров'я молодої Радянської республіки особливу увагу приділити протиепідемічним заходам.

Паталогічна фізіологіяПатологічна фізіологія під назвою загальна патологія відокремилася у вітчизняних медичних вищих школах у самостійну дисципліну в 1869 р. В.В.Пашутін уперше в 1874 р. надав їй експериментально-фізіологічного спрямування. В СРСР з 1924 р. за ініціативою О. О. Богомольця назва «патологічна фізіологія» замість «загальна патологія» стала загальновизнаною.

Медична генетикаМедична генетика, яка вивчає явища спадковості людини в нормі і патології, почала розвиватися в СРСР у 20-30-х роках. Цьому сприяло те, що вченим уже були відомі закони спадковості Г. Менделя, концепція А.Вейсмана про неможливість успадкування властивостей, набутих у ході індивідуального життя організму, хромосомна теорія спадковості Т.X.Моргана.

Біологічна хіміяСучасні фізіологія, ендокринологія і фармакологія розвиваються в найтіснішому зв'язку з біологічною хімією.

Космічна медицинаНа початку другої половини XX ст. розпочались теоретичні і практичні дослідження шляхів освоєння космічного простору. Ці дослідження в галузі техніки і конструювання літальних орбітальних апаратів, керованих людиною, сприяли розвиткові багатьох наук, зокрема космічної біології і медицини.

ФізіологіяСучасна фізіологія для глибшого пізнання функцій організму та його окремих органів широко використовує не лише експеримент, а й досягнення біології, особливо еволюційної, фізики, хімії. Класичні роботи І.П.Павлова набули дальшого розвитку у працях його учнів та послідовників.

Патологічна анатоміяЗасвоєння патологоанатомами гістохімічних і гісто-фізичних методів дослідження дало змогу значною мірою вивчити патологію порушень тканинного обміну речовин, зблизило цю суто морфологічну науку з біологічною хімією і патологічною фізіологією.

ГістологіяУ вітчизняній гістологічній науці розвинулися й оформилися дві теорії тканинної еволюції: теорія паралелізмів і теорія дивергентної еволюції.

АнатоміяВітчизняні анатоми у своїх працях широко застосовують експерименти на тваринах, методи рентгенологічного дослідження, вивчають зміни будови тіла при різних захворюваннях.

Науково-дослідна медицинаУ перші дні роботи Народного комісаріату охорони здоров'я було створено Вчену медичну раду, в обов'язки якої входили розробка і розгляд науково-практичних питань у галузі медицини та санітарії.