Вхід

СхоластикаУ надрах феодалізму в цехових об'єднаннях купців та ремісників поступово складався і зростав новий клас - буржуазія, для якого феодальний лад з його обмеженнями, пануванням в усіх галузях життя богослов'я і сухої схоластики в школах був тяжкими путами. Нові епохальні географічні відкриття, такі, як відкриття Америки Христофором Колумбом (1492 p.), морського шляху до Індії Васко да Гамою (1498 p.), потреба в розвитку й обслуговуванні нових видів добувної і обробної промисловості, ставили перед наукою і технікою все нові завдання.