Вхід

Визвольний рухВ.І.Ленін, характеризуючи розвиток визвольно-революційного руху в Росії, писав: «Визвольний рух в Росії пройшов три головні етапи, відповідно до трьох головних класів російського суспільства, що накладали свою печать на рух.

Жінка - лікарУ Росії, як і в інших країнах, жінкам вступати до університетів не дозволялося. В.О.Кашеварова-Руднєва (близько 1842-1899) - перша жінка, яка дістала дозвіл на проходження курсу навчання у Петербурзькій медико-хірургічній академії.

Пироговські з'їздиУ зв'язку з тим що царський уряд заборонив організацію всеросійського об'єднання земських лікарів, роль такого об'єднання взяли на себе з'їзди Пироговського товариства. Ці з'їзди об'єднували лікарів усіх спеціальностей.

Земська медицинаПісля скасування кріпацтва справу медичної допомоги сільському населенню з 1864 р. було зосереджено в земських управах, в яких керівна роль належала поміщикам-дворянам. Земство було введене спочатку лише в 34 (з 89) губерніях, де переважало віддане царизмові російське помісне дворянство. На території України земство остаточно було оформлене лише в 1912 р.

Медична допомогаНі в Галичині, ні в Закарпатті протягом майже всього XIX ст. не було вищої медичної школи. Лише в 1894 р. у Львові відкрито при університеті медичний факультет, вступ до якого українцям було обмежено.

Федір Федорович ЕрісманФ.Ф.Ерісман (1842-1915) народився в Цюріху. Знайомство з російськими емігрантками, які не мали права вступу до університетів і тому часто виїжджали для навчання в Швейцарію збудило в ньому інтерес до Росії.

ГігієнаРеформи 1861 р. в Росії створили передумови для швидкого розшарування села для розвитку капіталізму в сільському господарстві і промисловості.

НевропатологіяНаприкінці 60-х років XIX ст. від терапії відокремилась невропатологія. Першу кафедру нервових хвороб не тільки в Росії, а й взагалі у світі було створено в Московському університеті в 1869 р.

Педіатрія. Акушерство і гінекологіяВ інтересах поглибленого вивчення окремих видів патології постало питання про спеціалізацію лікарів і виділення спеціалізованих лікарень та відділів. Першими відокремилися від загальної терапії педіатрія й акушерство.

Терапевтичні школиДосягнення передових клінічних шкіл Петербурга і Москви знайшли сприятливий грунт для засвоєння і дальшого розвитку терапії в медичних школах України.